Kjøpsbetingelser


CUSTOM-MADE IN VEVRING


Kjøpsbetingelser for nettbutikken


Vår kontaktinformasjon:


Spesial-design.no

c/o Natur & Miljøforskning DA
Vevring
N-6817 Naustdal

Tlf: + 47 41 33 88 72


Org.nr.: 976 537 327 MVA


1. Generelt

Fornøyde kunder er viktig for oss. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og vil forsøke å legge til rette for en god handel. Alle kjøp av produkter og tenester fra nettbutikken spesial-design.no skal følge betingelsene som er listet opp i underliggende punkt, med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt før handel.


2. Betaling

Nettbutikken spesial-design.no bruker Stripe som betalingsløsning(du kan også forhåndsbetale til konto om du ønsker dette).


3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Ved pakketilbud gjelder ikke prisene dersom en eller flere komponenter tas ut av pakketilbudet. Vi tar forbehold om skrivefeil. Ved spesialbestillinger må prisene avtales på forhånd i en skriftlig avtale, før bestillingen blir satt i verk.


4. Avtale

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren såfremt det ikke har forekommet skrive- eller tastefeil, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når bestillingen er mottatt blir ordren bekreftet. Vi anbefaler at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Samsvarer ikke bestillingen med ordrebekreftelsen, bør kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig. Bestillinger kan ikke annulleres uten skriftlig samtykke fra selger.


5. Frakt

Frakt etter postens satser(om ikke annet er oppgitt). Porto/frakt tilkommer alle forsendelser til adresser i Norge (vi sender kun varer til adresser i Norge, Svalbard spesielle betingelser)


6. Levering

Varer som er på lager prøver vi å sende så fort vi kan, fortrinnsvis samme dag el. innen 3 arbeids dager. Vi kan ikke garantere for transportørenes utleveringstider. For varer som ikke er lagervare/bestillingsvarer, er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre råvareleverandører og ikke kan ta ansvar for følger av forsinkelser.

Natur & Miljøforskning DA er ikke ansvarlig for følgetap eller indirekte tap som har sin årsak i forsinkelse.

Det er også mulig å hente varene dine hos oss etter avtale de fleste hverdager.


7. Forsendelse, emballasje

Vi sender alle våre varer med Bring/Posten Norge.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret blir pakken sendt i retur til Natur & Miljøforskning DA og kjøper vil bli belastet med et gebyr på opptil 300 kr. Dersom Natur & Miljøforskning DA må sende pakken igjen p.g.a ukorrekt adresse eller ikke avhentet pakke, må du som kunde betale denne kostnaden. Husk å legge oss til din adressebok om du har gmail eller hotmail slik at hentemeldingen ikke legges i søppelposten.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke og hentes på ditt lokale postkontor. Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no

Vanlig papiremballasje er inkludert i prisen. Andre leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av oss. Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko. Det viktig at du umiddelbart tar kontakt med transportøren/postkontoret der du henter pakken om du oppdager skade, for å få utfylt skadeskjema. Se nøye på pakken om det er antydning til skade før du kvitterer den ut. Er du i tvil, åpne pakken på utleveringsstedet.


8. Reklamasjon

Reklamasjon må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 8 dager etter at varen er mottatt.


9. Angrerett

Kjøper har angrerett innen 14 dager fra mottatt vare og kan returnere eller bytte varen. Husk å legge ved utfylt angrerettskjema og sende oss melding om retur. Retur skjer for kundens regning og risiko. Vær oppmerksom på at kostnader ved retur av varer påfaller deg (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen skal returneres i den stand den ble mottatt. Den må være ubrukt og returnert i originalemballasje. Beløpet blir refundert så snart vi har mottatt varen, og vilkårene for angrerett er oppfylt. Send oss gjerne en melding om årsak til en retur. Husk å legge ved fakturakopi eller pakkseddel. Vi tar ikke ansvar for evt skade på returtransport til oss.

Vi anbefaler at du sender returen som Norgespakke, da de er søkbare og forsikret i postgangen. Søkbarhet og forsikring frafaller om du sender pakker som vanlig post - og postgangen vil ta lengre tid. Pakkene kan ikke sendes som bedriftspakke. Merk deg at returporto betales av deg som kunde. Vi henter ikke ut pakker som sendes til oss som oppkrav.


10. Garanti og ansvar

Vi har høg internkontroll av varer som blir utlevert, men garanterer reparasjon eller bytte av varer som måtte ha feil eller mangler som skyldes vår produksjon. Vi har intet ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen. Vårt samlede ansvar er begrenset oppad til varens kostnad. Ansvaret bortfaller dersom varen er blitt utsatt for ukyndig behandling eller påviselig inngrep i varen.


11. Tilvirkingskjøp

Når varen lages spesielt for forbrukeren, såkalt tilvirkingskjøp, er det vanlig 14 dagers angrerett, men slik at angrefristen senest går ut 3 måneder etter mottak av varen. Det kan avtales at produksjonen begynner før utløpet av angrefristen. Dette må avtales før kjøpet og etter at alle andre vesentlige opplysninger er gitt av selgeren, herunder også opplysninger om angreretten. Benytter en angreretten i slike tilfeller, skal kjøperen dekke kostnader til
faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.


12.Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


13.Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Natur & Miljøforskning DA fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

© 2019  NATUR & MILJØFORSKNING DA

SpesialDesign


Natur & Miljøforskning DA

VEVRING • 6817 Naustdal

KJØKKEN & innreiing

til private og offentlege rom